15 JUNIO 2013

XI Campeonato de Karate Vila de Picanya

ESPECIAL KATA EQUIPOS

Final Sochin bunkai OKAMI & Kururunfa bunkai KARATE ALBORAYA
Gankaku bunkai OKAMI Sochin bunkai KARATE PICANYA
Heian Godan bunkai KARATE PICANYA Gojushiho sho KARATE PICANYA
Jion KARATE PICANYA

Clasificación 1

 

Clasificación 2

Recomendado

Visita la zona Articulos